Steun ons en help Nederland vooruit

Wat doet de Statenfractie?

In Nederland kennen we drie bestuurslagen waar rechtstreeks gekozen volksvertegenwoordigers de belangrijkste besluiten nemen:

  • op nationaal niveau zijn dat de leden van de Tweede Kamer;
  • op provinciaal niveau zijn dat de leden van Provinciale Staten;
  • op gemeentelijk niveau zijn het de gemeenteraadsleden.

De leden van de Eerste Kamer (landelijk niveau) worden gekozen door de leden van Provinciale Staten en worden dus niet rechtstreeks gekozen.

Een Statenlid is volksvertegenwoordiger voor de inwoners van de provincie waarin hij/zij is gekozen. Volksvertegenwoordigers worden op persoonlijke titel gekozen, maar zijn meestal lid van een partij. De kiezer mag verwachten dat de ideeën van de gekozene overeenkomen met de standpunten van de partij. Bij het nemen van besluiten spelen deze standpunten een grote rol.

Besluiten neem je ook op grond van wat er leeft onder de bevolking. Als volksvertegenwoordiger heb je de plicht goed naar mensen te luisteren en met alle verkregen informatie een afweging te maken. De D66-Statenfractie doet dit onder andere door werkbezoeken en vergaderingen bij afdelingen in heel Zuid-Holland. De fractie probeert ook zoveel mogelijk met de D66-mensen die betrokken zijn bij een bepaald onderwerp in contact te komen. De Statenfractie is goed bereikbaar.

Coalitie of oppositie?
D66 Zuid-Holland bezet momenteel 7 van de 55 zetels in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. D66 zit in de coalitie in Zuid-Holland en levert een gedeputeerde in het provinciaal college.

Statenleden
De Statenfractie bestaat uit Ria Oosterop, Janelle Bade, Josine Meurs, Paul Breitbarth, Anneke Wijbenga, Juliët van Oudenhoven en Ton van Rijnberk. Zij stellen zich hier aan je voor.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018