Steun ons en help Nederland vooruit

Geen lastenverhoging

In deze collegeperiode is afgesproken dat de enige directe belasting waarvan de provincie een deel ontvangt van de inwoners, namelijk de motorrijtuigenbelasting, niet wordt verhoogd, zelfs niet om te corrigeren voor inflatie. Daardoor wordt de belastingdruk voor inwoners van Zuid-Holland niet verhoogd.

Onder aanvoering van D66 en de VVD zijn Provinciale Staten unaniem akkoord gegaan met een motie waarin Gedeputeerde Weber werd opgeroepen om er alles aan te doen om de komende jaren de stijging van de waterschapslasten zo beperkt mogelijk te houden.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018