Steun ons en help Nederland vooruit

Warmterotonde

Er ligt in Zuid-Holland een unieke kans in het gebruik van restwarmte uit de Rotterdamse haven. Door met de restwarmte huizen te verwarmen besparen we fors. Daarom gaan we een warmterotonde aanleggen, te beginnen bij de Warmtelinq+ (WLQ+). Dit warmtenet zal gevoed worden door restwarmte (circulair) en aardwarmte.

Omdat er door besparing steeds minder restwarmte ontstaat zal de behoefte aan andere bronnen voor de warmterotonde toenemen. Daarom stellen we dit net open voor verschillende aanbieders en maken we het geschikt voor verschillende warmtebronnen. Ook regionale warmtenetten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie. D66 hecht aan onafhankelijk netbeheer bij aanleg en exploitatie.

Laatst gewijzigd op 15 maart 2021