Steun ons en help Nederland vooruit

Volledige overstap naar hernieuwbare energie

We maken werk van de energietransitie. Dat doen we allereerst door in te zetten op besparing. Alles wat je niet gebruikt hoef je immers ook niet duurzaam op te wekken. De provincie kan gemeenten ondersteunen met kennis en het helpen bundelen van de verduurzamingsvraag van huizen en andere gebouwen op de markt. Dit moet leiden tot lagere prijzen voor huisisolatie en nieuwe technieken. De provincie moet richting de industrie stevig inzetten binnen haar vergunningsmogelijkheden op besparing maar ook helpen bij het verder innoveren en besparen.

De energie die we vervolgens nodig hebben moet uiteindelijk in 2050 geheel duurzaam opgewekt worden. Om onze doelstellingen te realiseren, moeten we zelf ook een forse bijdrage leveren aan het opwekken van duurzame energie. D66 kiest voor en-en-en, ofwel alle mogelijke middelen inzetten voor verduurzaming. De Warmterotonde is een belangrijk provinciaal project dat gaat bijdragen aan duurzame warmtelevering aan veel huishoudens in Zuid-Holland.

Laatst gewijzigd op 15 maart 2021