Steun ons en help Nederland vooruit

Visies Noordelijke Bollenstreek, Haarlemmermeer en Vlietzone

Na de gebiedsontwikkeling Haarlemmermeer – Bollenstreek (2006) is er veel verandert. De bereikbaarheid van de Bollenstreek is van groot economisch belang voor de Greenport, het toerisme en de ruimtevaartindustrie. De noordelijke ontsluiting van de Greenport (Duinpolderweg) is helaas komen te vervallen. Nieuwe maatregelen voor de Bollenstreek zullen alleen succesvol worden als deze aansluiten bij de visie van Noord-Holland. D66 pleit daarom voor een integrale omgevingsvisie die de provinciegrens overstijgt.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2021