Steun ons en help Nederland vooruit

Vernieuwde omgevingsvisie

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie. We willen graag dat onze provincie over 30 jaar nog steeds prettig veilig en gezond is om in te wonen, te werken en te recreƫren. Daarom is het belangrijk dat we nu al nadenken over de keuzes die daarvoor nodig zijn. De vragen zijn groot en vaak met elkaar verweven. Denk aan het bouwen van een 240.000 nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Ze vragen meer ruimte dan zomaar beschikbaar is in ons land. De provinciale omgevingsvisie zal een inspirerend document moeten zijn om de keuzes te maken waarmee het verbeteren van onze leefomgeving het beste gediend is.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2021