Steun ons en help Nederland vooruit

Vernieuwde omgevingsvisie

Zuid-Holland is de dichtstbevolkte provincie van Nederland. We willen graag dat onze provincie over 30 jaar nog steeds prettig veilig en gezond is om in te wonen, te werken en te recreëren. Daarom is het belangrijk dat we nu al nadenken over de keuzes die daarvoor nodig zijn. De vragen zijn groot en vaak met elkaar verweven. Denk aan het bouwen van 240.000 nieuwe woningen, ruimte voor opwekking van duurzame energie, aanpassing aan een veranderend klimaat, ontwikkeling van een circulaire economie en omschakeling naar kringlooplandbouw. Dit vraagt meer ruimte dan zomaar beschikbaar is in onze provincie en we kunnen niet al onze doelen op dezelfde plek realiseren. Daarom is het belangrijk dat we integrale afwegingen maken, keuzes maken en prioriteiten stellen.

De provinciale omgevingsvisie moet inspireren en de gemaakte keuzes duidelijk, begrijpelijk en overzichtelijk maken. Zodat het voor al onze inwoners en belanghebbenden duidelijk is hoe we onze leefomgeving de komende jaren gezonder, fijner, veiliger en groener maken. 

Laatst gewijzigd op 26 mei 2021