Steun ons en help Nederland vooruit

Verduurzaming bedrijventerreinen en logistieke hubs

D66 vindt dat de provincie regie moet nemen op de omgeving. Het antwoord op de vraag in wat voor Zuid-Holland onze inwoners willen wonen moet daarbij het vertrekpunt zijn. Van daaruit moet het provinciebestuur haar rol pakken en bedrijventerreinen en logistieke hubs goed inpassen. Hierbij is duurzaamheid een belangrijke randvoorwaarde. Bestaande terreinen moeten worden verduurzaamd. Nieuw te realiseren of op te knappen oude bedrijventerreinen moeten op voorhand duurzaam worden ingericht. 

Laatst gewijzigd op 26 mei 2021