Steun ons en help Nederland vooruit

Verbetering fietsverbindingen

D66 is een groot voorstander van verbeteringen in het netwerk van fietsverbindingen voor het woon-werkverkeer. Fietssnelwegen zoals de Via44 en de Velostrada tussen Leiden en Den Haag  moeten navolging krijgen in andere delen van de provincie. Deze snelle fietsverbindingen worden zo aangelegd dat zij ook ‘s avonds veilig te gebruiken zijn, onder meer door te zorgen voor voldoende verlichting en goede zichtlijnen. D66 wil blijven investeren in de gouden combinatie fiets-openbaar vervoer door het aantal fietsparkeerplekken bij stations en busknooppunten uit te breiden. D66 wil bezien of bij belangrijke bouwplannen eisen kunnen worden gesteld aan fietsparkeerruimte, zoals ook voor het parkeren van auto’s het geval is.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018