Steun ons en help Nederland vooruit

Stimuleren kennis innovatie

D66 wil nog meer investeren in innovatie. In het ruimtelijke beleid geven wij prioriteit aan locaties voor startende, innovatieve bedrijven. Het innovatiebeleid richten we sterker dan nu het geval is op maatschappelijke uitdagingen, zoals het energie- en voedselvraagstuk en de transitie naar een circulaire economie. We blijven ons inspannen voor de versterking van het innovatieve Space Cluster ESA/ESTEC in de regio Holland-Rijnland. Wat betreft D66 is innovatie op alle beleidsterreinen het doel.

Laatst gewijzigd op 30 juni 2021