Steun ons en help Nederland vooruit

Slagvaardig lokaal bestuur

D66 probeert consequent gemeenten aan te zetten tot het vergroten van hun bestuurskracht. Op termijn zal een groot aantal gemeenten niet ontkomen aan herindeling, maar het is belangrijk dat dit zorgvuldig gebeurt. D66 is voor intergemeentelijke samenwerking maar streeft naar minder bestuurlijke drukte en is dus steeds kritisch op de democratische legitimatie en de toegevoegde waarde van nieuwe gemeenschappelijke regelingen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018