Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke ontwikkeling: verdichting en vergroening

D66 kiest voor verdere verdichting van wonen, werken en voorzieningen in de steden en voor bundeling van deze voorzieningen met de bestaande infrastructuur. Steeds meer gemeenten lopen tegen de grenzen van hun uitbreidingsmogelijkheden aan en de druk om nieuwe bouwlocaties in het buitengebied mogelijk te maken, is groot. Het toegeven aan deze wens is voor D66 geen optie. Hier geldt dat eerst binnen de huidige bebouwingscontouren mogelijkheden tot verdichting, vergroening en vernieuwing moeten worden gezocht.

De bouwopgave wordt geconcentreerd in de steden, waarbij de automobiliteit en belasting van het milieu zoveel mogelijk worden beperkt. Herstructurering, verdichting en vergroening is nodig om de steden aantrekkelijk te houden. Maar ook om de waardevolle landschappen en gebieden, zoals het Groene Hart, de Duivenvoordecorridor, Midden-Delfland en de Hoeksche Waard beter te beschermen, open en groen te houden.

Het provinciaal bestuur treedt ten aanzien van de bouwopgave voor wonen, werken en voorzieningen zo nodig in een vroeg stadium en daadkrachtig op als er knopen moeten worden doorgehakt in het belang van de regio bij bestemmings- en functiewijzigingen. Zij schuwt daarbij niet gebruik te maken van de wettelijke instrumenten waarover zij beschikt. Het provinciaal bestuur neemt initiatief naar aanleiding van en anticipeert op de ruimtelijke ontwikkelingen in aangrenzende provincies wanneer die een grensoverschrijdende invloed hebben.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018