Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimtelijke kwaliteit

De ruimtelijke kwaliteit vormt samen met milieuaspecten de leefomgevingskwaliteit. In de omgevingsvisie weeg je de verschillende ruimteclaims in de fysieke ruimte in samenhang  af, waarbij het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit centraal staat. Dit betekent keuzes maken die soms ten koste van sectorale belangen gaan.

Laatst gewijzigd op 26 mei 2021