Steun ons en help Nederland vooruit

Ontwikkeling van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel

Op sommige plaatsen in de provincie is dringend behoefte aan een bepaald type bedrijventerreinen of winkellocatie, maar in het algemeen is er een behoorlijke overcapaciteit. D66 wil zuinig zijn op de ruimte en leegstand beperken en waar mogelijk voorkomen heeft daarom steeds aandacht gevraagd voor het verminderen van het aantal viekrante meters voor bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel. In de Beleidsnota Regionale economie en energie is dat nu ook het doel.

D66 wil bedrijven ook letterlijk en figuurlijk ruimte bieden en waarborgen dat er voldoende ruimte en toekomstperspectief is voor bedrijven in de verschillende milieucategorieën. D66 wil dat bedrijventerreinen duurzaam worden ingericht. De provincie moet de ontwikkeling van innovatieve bedrijventerreinen als ‘Science Port Holland’, ‘Technisch Innovatief Complex Delft’ en ‘Leiden BioScience Park’ stimuleren.

Daar waar de provincie een rol heeft bij de ontwikkeling van de kantorenmarkt, hanteren wij een vergelijkbare nee-tenzij-aanpak: er mogen pas nieuwe locaties worden ontwikkeld als de mogelijkheden op bestaande locaties zijn uitgeput. Wij bekijken daarbij nadrukkelijk of herstructurering uitkomst biedt. Als nieuwe locaties nodig zijn, zoeken wij deze bij voorkeur binnenstedelijk en/of in nabijheid van OV-knooppunten.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018