Steun ons en help Nederland vooruit

Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vervult een belangrijke functie voor de Zuid-Hollandse economie. Het vliegveld is momenteel een belangrijke pijler onder de concurrentiepositie van onze regio. Voorlopig moet de luchthaven daarom blijven opereren als zij doet. Van uitbreiding van de geluidsruimte kan geen sprake zijn. Daar is in de dichtbevolkte omgeving gewoonweg geen draagvlak voor. In tussentijd moet er wel onderzoek gedaan worden naar de uitplaatsing van het helikoptervervoer. Daarnaast moet vast worden begonnen met een ander klachtenregime voor omwonenden en het versterken van het zakelijk profiel van de luchthaven.

In dit debat is het, gecombineerd met alle berichten over de drukte op Schiphol, duidelijk dat de Nederlandse luchthavens tegen hun grenzen aanlopen. Als er nu een vliegveld aangelegd moest worden, zou er noch voor de locatie van RTHA, noch voor die van Schiphol gekozen worden. D66 Zuid-Holland vraag het provinciaal college daarom zich in te zetten voor een brede, landelijke discussie over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Op termijn moeten opties als een vliegveld op de Derde Maasvlakte of op de Noordzee serieus overwogen worden. Gecombineerd met de Hyperloop en andere technologische ontwikkelingen zijn dergelijke plannen allengs realistischer.

 

Zie ook

Meer weten over hoe D66 Zuid-Holland tegen luchtvaart aankijkt? Bekijk onze video hierover.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018