Steun ons en help Nederland vooruit

Rijnlandroute met oog voor mens en natuur

D66 is altijd voorstander geweest van de aanleg van de Rijnlandroute. Wij vinden dat de aanleg moet gebeuren op een manier die maatschappelijk en voor het milieu aanvaardbaar is. 100 miljoen euro extra werd beschikbaar gesteld doordat D66 bij de collegeonderhandelingen een goede inpassing van de Rijnlandroute als voorwaarde stelde. Daarmee komt er een langere tunnel onder Voorschoten, wordt de weg bij de Leidse woonwijk Stevenshof nog verder verdiept en wordt er voorkomen dat er een extra weg door de Oostvlietpolder komt.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018