Steun ons en help Nederland vooruit

Optimale bereikbaarheid

Mobiliteit en bereikbaarheid zijn belangrijke voorwaarden voor een goede economische en sociale ontwikkeling. Het OV-netwerk en de weginfrastructuur in de provincie zijn achtergebleven bij de stedelijke ontwikkeling. Deze achterstand moet worden ingelopen. In de eerste plaats door het beter benutten van de bestaande lijnen en wegen en de verbetering van de kwaliteit daarvan. Door de verdichting rond de treinstations wordt de bijdrage van de trein aan de bereikbaarheid vergroot.

In aanvulling daarop streeft D66 naar een versnelde frequentieverhoging van vier naar zes treinen per uur op de spoorlijn Den Haag–Dordrecht. D66 is voorstander van capaciteitsuitbreiding tussen Rijswijk en Schiedam en wil dat de spoortunnel in Delft viersporig wordt. De provincie dient de ruimtelijke voorzieningen hiervoor te treffen.

Voor D66 heeft een goede aansluiting van trein, metro, tram, bus en fiets hoge prioriteit. In de dienstregeling, maar ook als het gaat om tarieven en marketing. De tarieven van het openbaar vervoer moeten niet uit de pas lopen met autokosten. Zeker zo belangrijk is dat de samenhang en afstemming tussen de verschillende vervoerswijzen, het voor- en natransport, en de informatie daarover worden verbeterd. Bestaande stationsomgevingen moeten sociaal veiliger en beter toegankelijk worden gemaakt. Al deze aspecten en het reizigersbelang moeten niet alleen worden gestimuleerd, maar een prominente plaats innemen bij provinciale concessies en in overleggen met vervoersbedrijven en andere overheden. D66 vindt daarnaast dat de bereikbaarheid van het landelijk gebied op peil moet blijven. Onrendabele verbindingen kunnen waar nodig worden vervangen door openbaar vervoer op maat zoals de belbus en de regiotaxi.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018