Steun ons en help Nederland vooruit

Kringlooplandbouw

De provincie moet zich wat D66 betreft hard maken voor kringlooplandbouw. In de kringlooplandbouw gaan de voedingsstoffen die aan de bodem worden onttrokken, weer terug naar de bodem. Dus: de mest van de dieren gaat weer terug naar waar het veevoer groeit. Zo maak je de cirkel rond en putten we de aarde minder uit. Kringlooplandbouw draagt ook bij aan de stikstofreductie. 

Laatst gewijzigd op 15 maart 2021