Steun ons en help Nederland vooruit

Jongerenparticipatie

De provincie beslist over thema’s zoals duurzaamheid en wonen. Thema’s die spelen onder jongeren, maar de provincie staat vaak nog te ver van de jongeren af. D66 wil het perspectief van jongeren naar het provinciehuis brengen. De provincie moet jongeren structureel betrekken bij beleid en besluitvorming. Gevraagd én ongevraagd.

Laatst gewijzigd op 28 juni 2021