Steun ons en help Nederland vooruit

Investeren in natuur

In het coalitieakkoord is afgesproken om in de huidige periode 100 miljoen te investeren in natuur. Deze nadrukkelijke wens van D66 is door de overige coalitiepartijen ingewilligd. Met deze coalitie kan de waarde van groen- en recreatiegebieden in Zuid-Holland zoveel als mogelijk worden behouden omdat er in deze periode 100 miljoen euro voor beschikbaar is, in weerwil van de stevige landelijke bezuinigingen op groen.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018