Steun ons en help Nederland vooruit

Inpassing zon en wind

Bij de regionale energietransities (RES’en) kiezen veel regio’s voor zonnevelden en windmolens. Hiermee geven zij weliswaar invulling aan energietransitie, maar er ontstaat tegelijkertijd een ruimtelijk vraagstuk dat de grenzen van gemeenten en de RES-gebieden overstijgt.  Voor het antwoord zijn afwegingen over ruimtelijke kwaliteit en milieueffecten binnen de provinciale omgevingsvisie nodig. Dit kan tot keuzes leiden die afwijken van de voorkeur van gemeenten of RES-gebieden.

Laatst gewijzigd op 17 februari 2021