Steun ons en help Nederland vooruit

Inpassing zon en wind

We moeten nieuwe windmolens en zonnevelden realiseren om Zuid-Holland klimaatneutraal te maken en de CO2-reductie te halen. We willen dat opwek van energie het landschap niet verstoort, maar juist accentueert. Dit vereist regie van de provincie in de vorm van een provinciaal windplan. We gaan ieder voorstel accepteren en toetsen op geschiktheid, om ook onbenutte plukjes grond, bijvoorbeeld langs water- en snelwegen, beschikbaar te maken.

Zonnecellen op daken verkiezen we boven zonneweides, omdat we dan optimaal gebruikmaken van de schaarse ruimte. Ook gaan we onderzoeken of we zonnecellen kunnen plaatsen op ongebruikte provinciegrond, zoals de veiligheidszone langs provinciale wegen.

We ondersteunen bewonersinitiatieven om collectief zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie te installeren, zoals GroenGouda, onder meer door hen te ondersteunen met het opzetten van financieringsconstructies. Want samen energie organiseren zorgt voor meer betrokkenheid van mensen bij hun buurt, en maakt investeren in schone energie ook bereikbaar voor mensen die geen koophuis hebben of wat minder te besteden hebben. Daarnaast willen we onderzoeken of we door een aanscherping van de regels voor dakconstructies meer bedrijfsgebouwen geschikt kunnen maken voor zonnecellen.

 

Laatst gewijzigd op 26 mei 2021