Steun ons en help Nederland vooruit

Innovatieve glastuinbouw

Kassen zijn in Zuid-Holland een vertrouwd gezicht. Er is in Zuid-Holland ruimte voor een klimaatneutrale, innovatieve glastuinbouw die in de nabije toekomst zelfvoorzienend is wat betreft het gebruik van zoet water. Daar waar mogelijk dient verspreid liggend glas te worden gesaneerd. De huidige concentratiegebieden moeten zich duurzaam ontwikkelen. D66 is geen voorstander van zoeklocaties voor nieuwe glastuinbouw bijvoorbeeld in het Groene Hart, bij Kaag en Braassem, of op Goeree-Overflakkeee.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018