Steun ons en help Nederland vooruit

Gezond financieel beleid

D66 staat pal voor een financieel gezond en degelijk beleid en heeft als collegepartij er mede toe bijgedragen dat de begroting veel transparanter geworden is. Dankzij D66 worden vanaf 2014 ook beheer- en onderhoudskosten in de meerjarenbegroting opgenomen en worden de lange termijn kapitaallasten bij infrastructurele projecten beter in beeld gebracht en gedekt. Dit was hard nodig want een belangrijk deel van de provinciale middelen wordt opgeslokt door grote infrastructuurprojecten die in de afgelopen jaren zijn geïnitieerd. In het verleden werden de beheer- en onderhoudskosten van deze projecten niet (voldoende) meegenomen in de meerjarenbegroting. Er was altijd een overschot aan middelen, dus er was altijd geld genoeg om onderhoud uit te voeren. Vandaag de dag reiken de bomen niet meer tot in de hemel. Des te belangrijker dus dat alle lasten ook voor de lange termijn goed in beeld en ook gedekt zijn. Dankzij D66 is dit nu gebeurd.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018