Steun ons en help Nederland vooruit

Gebiedsgerichte aanpak stikstof

Om stikstof te reduceren is een gebiedsgerichte aanpak én tempo nodig. Bij een gebiedsgerichte aanpak moeten alle relevante partijen worden betrokken: boeren, ondernemers, natuurorganisaties, inwoners, overheden. Vaak kunnen belangentegenstellingen de aanpak vertragen en dat kunnen we ons niet permitteren. Het provinciebestuur moet daarom wat D66 betreft niet te veel wachten tot de betrokken partijen er zelf uitkomen, maar zelf richtinggevende keuzes maken. We hebben immers geen tijd te verliezen. 

Laatst gewijzigd op 26 mei 2021