Steun ons en help Nederland vooruit

Focus op kerntaken

D66 is van mening dat de provincie zich tot haar kerntaken moet beperken: bestuur, ruimtelijke ordening, mobiliteit, water, natuur, recreatie, milieu en regionale economie. Ze moet zich zo mogelijk niet moet bemoeien met taken die beter door het rijk of de gemeenten kunnen worden uitgevoerd. D66 heeft in het collegeakkoord een strengere focus op kerntaken vast weten te leggen: geen subsidies meer voor bijvoorbeeld sportevenementen of andere initiatieven waar de provincie geen meerwaarde heeft.

En een Chinabeleid past niet bij de provinciale kerntaken. Het Rijk is volgens D66 de enige geschikte bestuurslaag die een formeel buitenlands beleid moet voeren. Tot deze collegeperiode organiseerde Zuid-Holland handelsmissies voor bedrijven uit het hele land. D66 vindt een dergelijk “reisbureau”-functie niet bij de provincie passen en heeft succesvol aangedrongen op het beëindigen van het Chinabeleid.

Minder taken, minder mensen. Bij de coalitieonderhandelingen in 2011 heeft D66 ervoor gezorgd dat er een kleiner bestuur is gekomen. Het college werd verkleind van 7 naar 5 Gedeputeerden. Bij een provincie met minder taken horen een kleiner college en een kleinere ambtelijke organisatie.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018