Steun ons en help Nederland vooruit

Fijnmazig vervoersnetwerk

Het grote aantal inwoners en arbeidsplaatsen in Zuid-Holland zorgt voor een nog groter aantal verkeersbewegingen. De trends laten zien dat dit nog verder zal toenemen. Daarom is het van belang dat we onze mobiliteit slim organiseren. We stimuleren mensen om vaker te kiezen voor het OV, de fiets of te voet en de fietser krijgt bij ons voorrang. We investeren in een fijnmazig vervoersnetwerk, zodat reizigers eenvoudig kunnen switchen tussen vervoersmiddelen.

Laatst gewijzigd op 14 april 2021