Steun ons en help Nederland vooruit

Erfgoedlijnen

De belangrijkste provinciale taak op cultureel gebied ligt wat D66 betreft bij het in stand houden van cultureel erfgoed. D66 wil dat de provincie zich blijft ontfermen over de zeven erfgoedlijnen: geografische lijnen in het landschap waarlangs de provincie erfgoed ondersteunt. Denk hierbij aan de Atlantikwall, de Trekvaarten en de Landgoederenroute. De aanvraag voor het erkennen van de Limes als Werelderfgoed verdient steun.

D66 zet in op verbindingen tussen natuur, landschap en cultureel erfgoed. De focus ligt daarbij op het toegankelijk maken van het erfgoed voor bezoekers. Gebruik is de beste instandhouding. Waar mogelijk wordt ruimte geboden aan een invulling met hedendaagse functies of een combinatie met natuur en recreatie.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018