Steun ons en help Nederland vooruit

Emissieloze en duurzame mobiliteit

Het aantal verkeersbewegingen in Zuid-Holland groeit enorm en de trends laten zien dat dit nog verder zal toenemen. Daarom is het van belang dat we onze mobiliteit verduurzamen. Hiervoor hebben we slimme, innovatieve en schone oplossingen nodig.

We stimuleren mensen om vaker te kiezen voor het OV, de fiets of te voet. De fietser krijgt bij ons voorrang. En we stimuleren emissievrije en stillere alternatieven voor auto, vrachtverkeer en luchtvaart. Denk aan de mogelijkheden voor elektrisch, biogas of -diesel en waterstof. We maken deze opties aantrekkelijk door voldoende laadplaatsen en bio-/waterstof tankstations in onze provincie te realiseren.

OV is wat D66 betreft emissieloos. Het betekent dat het bij toekomstige concessies een van de gunningsvoorwaarden is. De provincie Zuid-Holland is alleen verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer buiten de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, maar in de overleggen met de Metropoolregio moet de provincie deze eis nadrukkelijk inbrengen.

Laatst gewijzigd op 14 april 2021