Steun ons en help Nederland vooruit

Elektrisch rijden, duurzame binnenvaart en duurzame haven

Het spreekt voor zich dat D66 de emissies van fossiele brandstoffen wil terugdringen en OV en de fiets prioriteit krijgen bij investeringen op het gebied van mobiliteit. Wij pleiten voor snellaad- en waterstofstations. Wat betreft duurzame binnenvaart zijn walstroom, het stimuleren om dieselmotoren te vervangen en logistieke punten voor overslag punten van aandacht.

Voor een duurzame haven moeten eerst efficiency-maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld op het gebied van restwarmte en het opvangen en opslaan van CO2 en onder de Noordzee. Een volgende stap is de overstap van olie en gas naar elektriciteit en waterstof. Belangrijk hierbij is de realisatie van windmolens op zee. Het uiteindelijke doel is, wat D66 betreft, een duurzame en volledig circulaire haven met een nieuw energie- en brandstofsyteem. Hierbij ziet D66 ook kansen voor Rotterdam als energiehaven.

Laatst gewijzigd op 30 juni 2021