Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzame energie

D66 Zuid-Holland staat pal voor innovatie en zet zich in voor zowel duurzame centrale alsook duurzame decentrale energieopwekking.

Provinciale Staten heeft de Beleidsagenda Regionale economie en energie vastgesteld. Dankzij D66 is energie in de titel opgenomen en vervult energie in de agenda een prominente rol. Het is goed dat energie een provinciale hoofdopgave wordt genoemd als randvoorwaarde voor duurzame groei en als onderdeel van de transitie van het Haven Industrieel Complex in Rijnmond en de transitie van de greenports (Westland, Bollenstreek en regio Boskoop). De provincie Zuid-Holland faciliteert via haar ruimtelijk instrumentarium initiatieven voor duurzame energie-opwekking: de nadruk ligt op windenergie, warmtekoudeopslag, restwarmte en biomassa.

D66 is blij met de provinciale doelstellingen op het gebied van windenergie want investeren in duurzame energie geeft onze economie in de toekomst een voorsprong. Met grote zorgvuldigheid hebben wij de discussie gevoerd over de plekken waar de windmolens zouden moeten komen. D66 heeft speciaal een lans gebroken voor de 2 locaties aan de N11, locatie Zoeterwoude en locatie Alphen. Beide locaties zijn voor ons voorbeelden van mogelijkheden van duurzame economische ontwikkeling. Locatie Zoeterwoude, waar Heineken met breed draagvlak allerlei duurzaamheidsinitiatieven ontwikkelt die onze actieve steun verdienen, wordt inderdaad gerealiseerd.

Duurzaam opgewekte energie mag niet verspild worden. Daarom blijft het besparen van energie belangrijk. De provincie kan het goede voorbeeld geven door bij het eigen handelen energiebesparing centraal te stellen en dit ook bij andere partijen te stimuleren. D66 is voor een duurzaamheidstoets op provinciale investeringen.

Daarnaast wil D66 lokale duurzame initiatieven mogelijk maken. De provincie moet zich ervoor inzetten dat de netwerkbeheerders het regionale energienet hiervoor geschikt maken. Om lokale initiatieven onder de aandacht te brengen heeft D66 Zuid-Holland in januari 2014 de Duurzaamheidsprijs Zuid-Holland uitgeschreven. Bezoekers van de website kozen het aardwarmteproject van handelskwekerij Ammerlaan The Green Innovator tot winnaar.

 

Laatst gewijzigd op 22 november 2018