Steun ons en help Nederland vooruit

Duidelijk gedragen keuzes in de Regionale Energiestrategie (RES)

In Zuid-Holland werken 7 regio’s aan hun Regionale Energiestrategie (RES), die bij elkaar de uitvoering van de energietransitie voor onze provincie bepalen. Het vroegtijdig betrekken van inwoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbenden hierbij is belangrijk om tot afgewogen keuzes te komen. De geest van de Omgevingswet schrijft voor dat we op een integrale manier nadenken over het gebruik van de ruimte die we hebben, en daar keuzes in maken samen met belanghebbenden. Daarom vinden we het belangrijk om tot duidelijke, integraal afgewogen en gedragen keuzes komen in de RES.

Bovendien is een goede doorwerking en borging in het provinciale omgevingsbeleid (Omgevingsvisie en -verordening) van cruciaal belang. Als er geen integrale afweging heeft plaatsgevonden in de RES, pleiten we ervoor om dit te organiseren bij de doorvertaling in het omgevingsbeleid, en daarbij ook de impact op de leefomgeving te toetsen aan de hand van een milieueffectrapportage (MER) of  een omgevingseffectrapportage (OER).

Laatst gewijzigd op 15 maart 2021