Steun ons en help Nederland vooruit

Compacte steden, optimale bereikbaarheid

Ruimtelijke ordening is één van de hoofdtaken van de provincie. Het ruimtegebrek in Zuid-Holland is een steeds groter probleem. De provincie moet haar rol als regisseur actiever voeren en zelf duidelijke keuzes maken. D66 kiest voor concentratie van stedelijke en economische functies in de steden en een heldere, logische begrenzing van het landelijk gebied, die ook wordt gehandhaafd. Niet alleen omdat dit voor het economisch functioneren en floreren van Zuid-Holland pure noodzaak is, maar ook vanuit de vaste overtuiging dat dit de provincie sterker, duurzamer en mooier maakt. Beter omgaan met de schaarse ruimte is het credo.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018