Steun ons en help Nederland vooruit

CO2-reductie (naar 0)

Onze ambitie is 95% CO2-reductie in 2050 (ten opzichte van 1990). Hierbij komen allerlei provinciale opgaven samen: het stoppen van bodemdaling, het verduurzamen van ons energiesysteem, het hergebruiken van CO2 als grondstof, het opslaan van CO2 in lege gasvelden, het bouwen aan een circulaire economie, en het lobbyen bij het Rijk voor belasting op CO2 (zoals de kilometer heffing).

Laatst gewijzigd op 26 mei 2021