Steun ons en help Nederland vooruit

Bodemdaling stoppen

De bodemdaling moet stoppen. Daarom moeten we het grondwaterpeil op het huidige niveau houden. Dit betekent veel voor de boeren in Zuid-Holland. We willen dat er zij volop kunnen investeren in innovatieve technieken en in alternatieve veeteelt en landbouwvormen.

Het slib uit uitgebaggerde rivieren in de dalende polders, gebruiken we om de bodem op te hogen. Dit slib is vruchtbaar, vermindert de uitstoot van CO2 door bodemdaling en heeft een positief effect op de biodiversiteit en waterhuishouding.

Ook druk door bebouwing heeft invloed op de bodem. Daarom willen we de effecten voor de bodem voortaan nadrukkelijk meewegen in omgevingsvisies en bestemmingsplannen. In de omgevingsvisie stimuleren we bodemvriendelijk bouwen.

Laatst gewijzigd op 26 mei 2021