Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuurscultuur

De provincie Zuid-Holland staat wat D66 betreft midden in de samenleving. Dit betekent dat we weten wat er speelt en, indien nodig, een helpende hand bieden. Vanuit haar toezichthoudende rol heeft de provincie intensief contact met de gemeenten in Zuid-Holland. Uit die contacten kan blijken in welke vorm en mate gemeenten ondersteuning nodig hebben.

Voor de provincie geldt, net als voor gemeenten, dat we veel aandacht moeten besteden aan de participatie van inwoners. Niet alleen als dat formeel is vereist, maar als ‘tweede natuur’. Wij willen dat Zuid-Holland bij alle plannen en voorstellen een participatieparagraaf opneemt.

D66 is voorstander van het instellen van een Jongerenraad. Op die manier worden jongeren die anders (nog) niet met politiek te maken krijgen, gestimuleerd zich er wel mee bezig te houden.

Ook vinden we het belangrijk dat de provincie helder en begrijpelijk communiceert. Stukken moeten goed leesbaar zijn, bijvoorbeeld door een samenvatting of leeswijzer toe te voegen. D66 diende hiervoor eind 2020 een motie in, die de Provinciale Staten unaniem hebben aangenomen. Als fractie houden we de uitwerking van deze motie goed in de gaten.

Laatst gewijzigd op 26 mei 2021