Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Windmolens: eerlijk delen van lusten en lasten

Het motto voor een windmolenrealisatieplan zou moeten zijn: eerlijk delen van lusten, lasten en zeggenschap. Daarom heeft D66-Statenlid Janelle Bade tijdens de Provinciale Statenvergadering van 22 februari 2017 een motie ingediend waarin het college wordt opgedragen hier zo veel mogelijk rekening mee te houden en met voorstellen te komen (voor zover mogelijk op provinciaal niveau).

Wij vinden het belangrijk dat omwonenden van windmolens kunnen meedelen in de opbrengst. De ervaring leert dat het draagvlak voor windmolens dan veel groter wordt. Deze motie van D66 Zuid-Holland kon rekenen op brede steun binnen Provinciale Staten.

 

Gepubliceerd op 23-02-2017 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018