Steun ons en help Nederland vooruit

Profiel D66 Gedeputeerde Zuid-Holland

In januari 2019 spreekt de Gedeputeerdencommissie graag met kandidaten die de ambitie hebben om Gedeputeerde te worden. Kandidaten kunnen zich tot 5 januari 2019 23.59 uur aanmelden via gedcie@d66zuidholland.nl.

 

 

Profielschets D66 Gedeputeerde Zuid-Holland

Generieke competenties D66

 • Visie
 • Politieke sensitiviteit
 • Leervermogen
 • Kunnen voeren van onderhandelingen

Competenties voor politiek bestuurders

 • Overtuigingskracht
 • Verbindend
 • Verantwoordelijkheid

Contextcompetenties en kenmerken

 • Werkt vanuit de 5 richtingwijzers van D66
 • Heeft kennis van provinciaal bestuur
 • Heeft ervaring met openbaar bestuur
 • Heeft kennis en affiniteit met Zuid-Holland als regio
 • Is stabiel
 • Opereert slagvaardig
 • Hanteert een open bestuursstijl met veel invloed voor maatschappij (‘typisch D66’)
 • Heeft oog voor diversiteit en inclusiviteit
 • Heeft een visie op het dualisme in de praktijk en respecteert het onafhankelijk functioneren van de fractie
 • Vanzelfsprekend is de kandidaat niet betrokken (geweest) bij integriteitskwesties

Betrouwbaarheid, stabiliteit, continuïteit

De kandidaat moet uiteraard betrouwbaar zijn, maar D66 Zuid-Holland wil ook als betrouwbare en stabiele bestuurspartij functioneren en als zodanig worden herkend. Een kandidaat Gedeputeerde moet ook door de andere coalitiepartijen worden gezien als een sterke en stabiele bestuurder. De inzet voor de verkiezingen is dat D66 ook in de volgende periode weer deel uitmaakt van de coalitie en voortbouwt aan de uitstekende bestuurdersreputatie die de partij in de provincie heeft opgebouwd.

Persoonlijke chemie met onder meer lijsttrekker

Een goede samenwerking met fractie en specifiek de lijsttrekker/fractievoorzitter is belangrijk. De fractie opereert onafhankelijk en de kandidaat respecteert dit. Tegelijkertijd is er ruimte en noodzaak voor een goede afstemming. Dat kan vooral als de relatie tussen beide partijen goed is en idealiter van nature soepel loopt.

Laatst gewijzigd op 20 december 2018