Steun ons en help Nederland vooruit

Provinciale Statenverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de provinciale staten van Zuid-Holland plaats. D66 Zuid-Holland doet mee aan deze verkiezingen om verder te blijven werken aan een gezonde, duurzame en bereikbare provincies.

Kandidaatstelling lijsttrekker

D66 Zuid-Holland is op zoek naar leden die zich kandidaat willen stellen voor de lijst, te beginnen met de lijsttrekker. U kunt zich vanaf 12 april 2018 tot uiterlijk 25 mei 2018, 23.59 uur als kandidaat lijsttrekker aanmelden bij de regionale verkiezingscommissie (RVC). Het door de regiovergadering van 13 januari 2018 vastgestelde profiel voor de functie van lijsttrekker vindt u hier.

Wijze van aanmelden en voorwaarde

Aanmelden doet u via het kandidaatstellingsformulier. In dit formulier zijn ook een toelichting, de voorwaarden voor kandidaatstelling, verdere instructies en enkele spelregels opgenomen.

Enkele belangrijke voorwaarden zijn dat u:

  • op 1 juni 2018 tenminste 6 maanden lid van D66 bent en dat u op die datum ook aan uw contributieverplichtingen heeft voldaan;
  • niet tegelijkertijd ook lid mag zijn van een andere politieke partij die deelneemt aan de verkiezingen voor de provinciale staten in 2019. U mag wel lid zijn van een lokale partij in een gemeente waar D66 geen afdeling heeft of individueel lid van ALDE in het Europees parlement zijn;
  • bij uw kandidaatstelling tenminste 70 ondersteunende verklaringen van stemgerechtigde leden te overleggen. Dit is 1% van het totaal aantal leden uit Zuid-Holland, met ijkdatum 1 april 2018.

Het formulier voor ondersteuningsverklaringen vindt u hier.

Procedure

De aanmelding als kandidaat is pas succesvol afgerond als de RVC bevestigd heeft dat zij uw aanmelding tijdig heeft ontvangen. De RVC verstuurt deze bevestiging binnen 24 uur na de ontvangst van uw aanmelding. Ontvangt u na uw aanmelding geen bevestiging, neem dan contact op met de RVC.

Na aanmelding kan een kandidaat zich nog terugtrekken. Dit kan tot uiterlijk 30 mei 2018, 18.00 uur door het sturen van een e-mail aan de RVC waarin de intrekking van de kandidatuur expliciet wordt gemeld. De namen van kandidaten die zich binnen deze termijn terugtrekken worden vanzelfsprekend niet openbaar gemaakt.

Op 31 mei 2018 worden de namen van de kandidaat of kandidaten gepubliceerd op de website. De kandidaat of kandidaten worden in de gelegenheid gesteld om zich op 9 juni 2018 tijdens de Algemene Regiovergadering te presenteren of in debat te gaan.

Verkiezing van de lijsttrekker

De verkiezing van de lijsttrekker geschiedt – conform het besluit  van de regiovergadering van 13 januari 2018 – door middel van e-voting. De verkiezing start op 1 juni 2018 en sluit op 15 juni 23.59 uur. De uitslag van de verkiezing wordt op 22 juni 2018 bekend gemaakt.

Regionale Verkiezingscommissie

De Regionale Verkiezingscommissie (RVC) toetst de aanmeldingen aan de vereisten. Deze zijn opgenomen in Statuten en Huishoudelijk Reglement en verkort samengevat op het aanmeldingsformulier. De RVC stelt vast welke kandidaten aan de eisen voldoen. Uiterlijk de tweede werkdag na sluiting van de kandidaatstelling laat de RVC aan de potentiële kandidaten weten of hun kandidaatstelling geaccepteerd is of niet. Na de bezwaartermijn en definitieve vaststelling van de aanmeldingen, draagt de RVC de geaccepteerde kandidatendossiers over aan de lijstadviescommissie (LAC).

De RVC bestaat uit Fred Herrebout (voorzitter RVC), Megan Wennekers en Metten Knüppe. Namens het regiobestuur is Wouter Voshol (algemeen secretaris) betrokken.

Tot slot

Stelt u zich kandidaat voor het lijsttrekkerschap en wordt u niet tot lijsttrekker gekozen, dan bent u NIET automatisch kandidaat voor één van de overige plekken op de lijst. U dient zich dan hiervoor opnieuw te kandideren. De kandidaatstelling voor de overige kandidaten op de lijst (dus niet als lijsttrekker) opent vanaf 6 juli en eindigt op 1 september 2018 om 23.59 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verkiezingscommissie of met het regiobestuur.

Laatst gewijzigd op 11 april 2018