Steun ons en help Nederland vooruit

Provinciale Statenverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland plaats. D66 Zuid-Holland doet mee aan deze verkiezingen om verder te blijven werken aan een gezonde, duurzame en bereikbare provincie.

 

Lijsttrekker PS2019
Op 22 juni 2018 is bekend gemaakt dat Ria Oosterop-Van Leussen na de interne verkiezingen is gekozen als lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen 2019.

Overige kandidaten
De kandidaatstelling voor de overige kandidaten sloot 1 september 2018. In de periode tot 1 oktober 2018 worden de kandidaten gesproken door de Lijstadviescommissie (LAC). De LAC stelt een lijstadvies, conform artikel 6.13 van het Huishoudelijk Reglement op. Op 12 oktober 2018 worden het lijstadvies gepubliceerd op de website.

E-voting volgorde kandidatenlijst
De volgorde van de kandidatenlijst wordt door de leden via e-voting vastgesteld. De e-voting start op 12 oktober 2018 en sluit op 26 oktober  23.59 uur. De uitslag van de verkiezing wordt op 5 november 2018 bekendgemaakt.

Regionale Verkiezingscommissie
De RVC bestaat uit Fred Herrebout (voorzitter RVC), Megan Wennekers en Metten Knüppe. Namens het regiobestuur is Wouter Voshol (algemeen secretaris) betrokken.

Laatst gewijzigd op 17 september 2018