Steun ons en help Nederland vooruit

Statenfractie

De Statenfractie 2015 – 2019 bestaat uit de volgende Statenleden.
Meer over de Statenfractie kunt u op deze pagina’s lezen.

Ria Oosterop-van Leussen

Ria Oosterop-van Leussen

Fractievoorzitter | woordvoerder algemene politiek, herindelingen, internationaal

Janelle Bade

Janelle Bade

Statenlid & fractiesecretaris | woordvoerder ruimtelijke ordening, landbouw & recreatie

Ton van Rijnberk

Ton van Rijnberk

Statenlid | woordvoerder mobiliteit, wegen & verkeersveiligheid, geluid, energie, greenports

Josine Meurs

Josine Meurs

Statenlid & penningmeester | woordvoerder financiën, lokaal & regionaal bestuur, innovatie, grondzaken

Paul Breitbarth

Paul Breitbarth

Vice-fractievoorzitter | woordvoerder fiets & OV, luchtvaart, vervoer over water, wonen

Anneke Wijbenga

Anneke Wijbenga

Statenlid | woordvoerder milieu, vergunningverlening & toezicht, water, groen & dierenwelzijn

Juliët van Oudenhoven

Juliët van Oudenhoven

Statenlid | woordvoerder omgevingswet, kantoren & detailhandel, toerisme & sport, MRDH, cultureel erfgoed

Daniëlla Magermans

Daniëlla Magermans

Fractiemedewerker

Klaartje Sluijs

Klaartje Sluijs

Fractiemedewerker