Steun ons en help Nederland vooruit

Regiobestuur

Het regiobestuur van D66 Zuid-Holland organiseert de dagelijkse gang van zaken voor D66 binnen de provincie Zuid-Holland en past daarbij de Statuten & het Huishoudelijk Reglement en het Giftenreglement van D66 Landelijk toe, alsook het Regioreglement van D66 Zuid-Holland.

Het regiobestuur vergadert op regelmatige basis en organiseert bijeenkomsten voor leden en niet-leden waaronder de Algemene Regiovergaderingen. Daarnaast organiseert het regiobestuur de campagne voor de vierjaarlijkse verkiezingen van Provinciale Staten en ondersteunt campagnes van lokale afdelingen.

De bestuursleden stellen zich hier voor. Zij hebben de verschillende taken, verantwoordelijkheden en activiteiten onderling verdeeld. Die verdeling is hier te vinden.

Monique Bonsen

Monique Bonsen

Voorzitter

Marc Gaulard

Marc Gaulard

Algemeen secretaris

Rik van Woudenberg

Rik van Woudenberg

Penningmeester

Bastiaan Winkel

Bastiaan Winkel

Secretaris politiek

Sabine Verschoor

Sabine Verschoor

Algemeen Bestuurslid Talentontwikkeling

Caroline Verduin

Caroline Verduin

Algemeen Bestuurslid Campagne

Debora Douma

Debora Douma

Algemeen bestuurslid

Peter Paul Lippinkhof

Peter Paul Lippinkhof

Algemeen bestuurslid