Steun ons en help Nederland vooruit

Afdelingen in Zuid-Holland

Naast de regio D66 Zuid-Holland en de landelijke partijstructuur zijn er op lokaal niveau D66-afdelingen. Hieronder ziet u een overzicht van alle Zuid-Hollandse gemeenten met daarachter de lokale D66-afdeling en, indien beschikbaar, een link naar de website. Via deze website, of anders via de regiosecretaris kunt u contact opnemen met “uw” afdeling. Meestal valt een D66 afdeling samen met een gemeente. Er zijn ook zogenaamde “samengestelde afdeling” die meerdere gemeenten bedienen. Deze zijn in onderstaande lijst aangeduid met een #.

D66-afdelingen in Zuid-Holland

Afdelingen kunnen beperkt financiële ondersteuning krijgen bij activiteiten met een regionaal karakter. Op 6 november 2013 stelde het regiobestuur daarvoor het volgende kader vast.

  1. afdelingen kunnen de regio een financiële bijdrage vragen voor een door hen georganiseerde activiteit,
  2. voorwaarde voor toekenning is dat die activiteit een regionale component in zich moet hebben en toegankelijk moet zijn voor alle leden van Zuid-Holland.
  3. het regiobestuur steunt bij voorkeur een herkenbaar onderdeel uit de bij de aanvraag in te dienen begroting van de activiteit, zoals zaalhuur of vervoerskosten,
  4. de financiële steun wordt bij voorkeur rechtstreeks door de regio betaald aan de leverancier op basis van de werkelijke kosten en het toegezegde maximum.
  5. steun moet ruim voordat de activiteit plaatsvindt worden aangevraagd bij regiopenningmeester Rik van Woudenberg.

Laatst gewijzigd op 14 december 2020