Steun ons en help Nederland vooruit

Ton van Rijnberk

Statenlid

Noordwijk

Als Statenlid en woordvoerder Ruimtelijke Ordening, Wonen en Omgevingswet zet ik me in voor een duurzaam evenwicht tussen wonen, werken, mobiliteit , recreƫren en natuur.

Belangrijke omgaven hierbij zijn het werken aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners met schone lucht, een gezonde waterhuishouding, ruimte voor natuur en dieren, en het verbeteren van het klimaat door een duurzame (circulaire) economie en landbouw, schone (innovatieve) energie uit wind, zon, water en warmte en schone mobiliteit met ruimbaan voor de fietser en emissievrij verkeer en vervoer.

De provincie moet samen met gemeenten, ministeries, natuurorganisaties, waterschappen, ondernemers en inwoners deze belangrijke transities en de nieuwe complexe (cultuurverandering vragende) omgevingswet vorm geven.

Om resultaat te kunnen boeken is de provincie de verbindende schakel tussen alle partijen en vervult op basis van maatwerk en een integrale benadering een samenwerkende, meewerkende en realiserende rol.

De bereidheid om gemeenten, die aangeven daar behoefte aan te hebben, op het gebied van kwaliteit en/of capaciteit de helpende hand te bieden, is van groot belang.

Dit vereist visie, lef en daadkracht.

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen & stedelijke vernieuwing, Omgevingswet, Duinpolderweg

 

Meer van Ton van Rijnberk