Steun ons en help Nederland vooruit

Ton van Rijnberk

Statenlid

Noordwijk

Als Statenlid zet ik me in voor een duurzaam evenwicht tussen wonen, werken, mobiliteit, recreëren en natuur. Belangrijke opgaven hierbij zijn het verbeteren van het klimaat door een duurzame (circulaire) economie en landbouw; schone lucht; gezonde waterhuishouding; ruimte voor wonen, natuur en dieren; schone (innovatieve) energie uit wind, zon, water en warmte; schone mobiliteit met ruim baan voor de fietser en emissievrij verkeer en vervoer.

Deze belangrijke transities en de nieuwe complexe (cultuurverandering vragende) omgevingswet kunnen alleen tot stand komen in nauwe samenwerking met gemeenten, regio’s, ministeries, natuurorganisaties, waterschappen, ondernemers en inwoners. Dit vraagt van de provincie een rol als verbindende schakel tussen alle partijen en een uitgestoken helpende hand naar gemeenten als die aangeven onvoldoende kennis en capaciteit voor deze majeure opgaven in huis te hebben.

Als Statenlid maak ik gebruik van mijn uitgebreide ambtelijke en bestuurlijke kennis en ervaring bij grote en kleinere gemeenten (Den Haag, Amsterdam, Noordwijk, Hillegom en Bloemendaal) en de regio Holland Rijnland. Deze ervaring wil ik ook de komende vier jaar graag inzetten voor een provincie die met visie, lef en daadkracht werkt aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving voor al onze inwoners.

Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen & stedelijke vernieuwing, Omgevingswet, Duinpolderweg

 

Meer van Ton van Rijnberk