Steun ons en help Nederland vooruit

Ik heb vele jaren ervaringen in verschillende functies binnen D66. Raadslid, wethouder en burgemeester. Daarnaast bestuurslid van een afdeling, van een regio en in allerlei commissies. Het betekent niet alleen bestuurlijke ervaring, maar ook een bestuursstijl die zich kenmerkt door transparantie, herkenbaarheid en authenticiteit. Beleid maak je wat mij betreft niet (alleen) achter een bureau, maar vooral in samenspraak met bewoners en achterban. Bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 voerde ik de lijst voor D66 Zuid-Holland aan.

Portefeuille:
OV & fiets – Bestuur – IPO – Metropoolregio Rotterdam Den Haag – Schiphol – Rijkswegen – Communicatie – Media

D66 heeft zich in de vorige Statenperiode zowel binnen als buiten het provinciehuis ‘op de kaart gezet’. Door de contacten met de lokale fracties en de vele werkbezoeken waren we zichtbaar en dat is wat mij betreft noodzakelijk, want ik ben er van overtuigd dat je beleid niet alleen van achter je bureau maakt en dat het belangrijk is dat beleid af te stemmen met die lokale fracties en (andere) stakeholders.

Ik ben er trots op dat ik in opnieuw D66-Statenlid mag zijn én voorzitter van een fractie die wordt geroemd om de inhoud. Dat is zeker niet de verdienste van de fractievoorzitter alleen, maar ik hoop dat ik wel een bijdrage lever aan de kwaliteit van onze inbreng. Zo proberen we het D66 gedachtegoed te verwezenlijken.

Vanzelfsprekend ben ik ook woordvoerder op een aantal onderwerpen. OV & de fiets bijvoorbeeld en algemene politieke onderwerpen, zoals de algemene beschouwingen. Bij die jaarlijkse behandeling van de begroting ligt de lat voor onze fractie steeds hoog. Gedegen voorbereiding, goede inhoudelijke voorstellen en bijbehoren financiële vertaling. Dat wordt door andere politieke partijen (h)erkend.

De afgelopen jaren heb ik, ook met het oog op de politieke toekomst, veel geïnvesteerd in de onderlinge verhoudingen binnen Provinciale Staten. Concreet betekent het dat ik goede contacten heb opgebouwd en onderhouden met zowel de leden van Gedeputeerde Staten als de leden van de coalitie en oppositie. Dat geldt overigens ook voor de leden van de Tweede Kamer en de bewindspersonen.

Meer van Ria Oosterop