Steun ons en help Nederland vooruit

Ik heb vele jaren ervaringen in verschillende functies binnen D66. Raadslid, wethouder en burgemeester. Daarnaast bestuurslid van een afdeling, van een regio en in allerlei commissies. Het betekent niet alleen bestuurlijke ervaring, maar ook een bestuursstijl die zich kenmerkt door transparantie, herkenbaarheid en authenticiteit. Beleid maak je volgens mij niet (alleen) achter een bureau, maar vooral in samenspraak met bewoners en achterban. In dit geval zult u me dus in uw afdeling(en) kunnen ontmoeten, want het is volstrekt logisch dat je als Statenlid exact weet wat er speelt in de provincie Zuid-Holland. Tot snel dus!

Ria Oosterop voerde bij de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019 de lijst voor D66 Zuid-Holland aan. “De D66-fractie heeft zichzelf de afgelopen Statenperiode zowel binnen als buiten het Provinciehuis ‘op de kaart gezet’. Door de contacten met de lokale fracties en de vele werkbezoeken waren we zichtbaar en dat is wat mij betreft noodzakelijk, want ik ben er van overtuigd dat je beleid niet alleen van achter je bureau maakt en dat het belangrijk is dat beleid af te stemmen met die lokale fracties en (andere) stakeholders.

Ik ben er trots op dat ik in deze periode D66-Statenlid mag zijn en nog meer dat ik nu zo’n anderhalf jaar voorzitter mag zijn van die fractie die wordt geroemd om inhoud en eenheid. Dat is zeker niet de verdienste van de fractievoorzitter alleen, maar ik hoop dat ik wel een bijdrage heb kunnen leveren aan de stabiliteit in de fractie en aan de kwaliteit van de inbreng. Zo hebben we afgelopen periode veel D66 gedachtegoed kunnen inbrengen en verwezenlijken.

Vanzelfsprekend ben ik ook woordvoerder op een aantal onderwerpen. De herindeling van de Hoeksche Waard, internationale zaken en algemene politieke onderwerpen, zoals de algemene beschouwingen. Bij die jaarlijkse behandeling van de begroting ligt de lat voor onze fractie steeds hoog. Gedegen voorbereiding, goede inhoudelijke voorstellen en bijbehoren financiële vertaling. Dat wordt door andere politieke partijen (h)erkend.

De afgelopen jaren heb ik, ook met het oog op de politieke toekomst, veel geïnvesteerd in de onderlinge verhoudingen binnen Provinciale Staten. Concreet betekent het dat ik goede contacten heb opgebouwd en onderhouden met zowel de leden van Gedeputeerde Staten als de leden van de coalitie en oppositie. Dat geldt overigens ook voor de leden van de Tweede Kamer en de bewindspersonen.

Portefeuille: OV & fiets, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Bestuur, Renovatie provinciehuis

 

Meer van Ria Oosterop