Steun ons en help Nederland vooruit

Peter Paul Lippinkhof

Algemeen bestuurslid

Portefeuillehouder
Vereniging

“D66 moet een partij zijn waar iedereen zich thuis voelt. Dat is een missie waar ik de komende tijd namens D66 Zuid-Holland mee aan de slag ga. Als partij moeten we werken aan een verhaal en partijcultuur waar iedereen zich in kan herkennen. Onafhankelijk van welke afkomst, achtergrond of geaardheid je hebt, maar ook onafhankelijk van welk opleidingsniveau. Eerder ben ik voor D66 actief geweest in mijn woonplaats Voorschoten, in Rotterdam en in Enschede. Ik kijk er naar uit de komende tijd verder te bouwen aan een sterke regio. Heb je ideeën hoe we onze partij kunnen verbreden? Neem dan contact met mij op via peterpaul.lippinkhof@d66zuidholland.nl.”

Contactpersoon voor: Leidschendam-Voorburg, Dordrecht