Steun ons en help Nederland vooruit

Han Weber

Gedeputeerde

Den Haag

Zuid-Holland is de meest dynamische provincie van Nederland. Een grote verscheidenheid kenmerkt deze provincie. Naast de grote steden van het land is er veel landelijk gebied zoals het Groene Hart en de Zuid-Hollandse eilanden. Behalve de haven van Rotterdam met de petrochemische industrie, ligt in Zuid-Holland ook het bestuurlijk centrum van het land. De high tech sector is er gekoppeld aan maar liefst drie universiteiten. De potentie is dus enorm, en de kunst voor het provinciaal bestuur is om dit ruimtelijk aan elkaar te koppelen en goed te benutten. Mijn rol is om ons welzijns- en welvaartsniveau te behouden door te investeren in natuur en duurzame energie. Ik ga werken aan de duurzame energietransitie. Denk daar bij aan gebruik van restwarmte van de glastuinbouw en de haven van Rotterdam, maar ook aan geothermie en getijdenenergie in de Grevelingen. Verder blijf ik verantwoordelijk voor de provinciale kerntaak natuur, wat ongelooflijk belangrijk is in een sterk verstedelijkte provincie als Zuid-Holland. Daarnaast ga ik werken aan het verduurzamen van onze landbouwsector.

Eerder was Han Weber van 2011- 2015 gedeputeerde Groen, Water, Cultureel erfgoed, Media en Kust en van 1994 tot 2007 lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hiervoor werkte hij als public affairs manager bij ProRail.

Lees meer over Han Weber op de website van de Provincie Zuid-Holland.

Meer van Han Weber