Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Thema Talks: Slimme ideeën voor stikstofreductie in Zuid-Holland

Donderdag 3 december 2020 via Teams

In het stikstofdossier valt vooral op dat er nauwelijks tempo wordt gemaakt in het oplossen van het probleem. De provincie is deels afhankelijk van het Rijk voor het maken van voortgang, maar de provincie heeft ...

In het stikstofdossier valt vooral op dat er nauwelijks tempo wordt gemaakt in het oplossen van het probleem. De provincie is deels afhankelijk van het Rijk voor het maken van voortgang, maar de provincie heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. D66 dringt aan op het aanscherpen van het beleid en het maken van keuzes:

  • Hoe zorg je ervoor dat zowel de gezonde natuur als een goed investerings- en vestigingsklimaat bereikt worden?
  • Hoe zorg je voor maatregelen die nú helpen in het omlaag brengen van de stikstofuitstoot?
  • Hoe zorgen we ervoor dat de provincie doorpakt met de gebiedsgerichte aanpak?

Luister en praat op donderdag 3 december van 20.00 tot 21.30 uur online mee met Tjeerd de Groot (Tweede Kamerlid), Lies van der Pol (wethouder Westvoorne), Annette Pietersen (fractievoorzitter Nieuwkoop) en Anneklaar Wijnants (Natuurmonumenten).

Aanmelden kan tot en met woensdag 23 november. Stuur een mailtje naar d66@pzh.nl met je naam en woonplaats/lokale afdeling, waarna je een deelnamelink voor de Thema Talk ontvangt.

3 december

20:00 uur