Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Algemene Regiovergadering 13 januari 2018

zaterdag 13 januari 2018 in Delft

Op 13 januari vindt voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie de Algemene Regiovergadering plaats. Tijdens deze vergadering kiezen we de regiovoorzitter en nemen we de statutaire besluiten voor deelname aan de Provinciale Statenverkiezing in 2019. Van harte uitgenodigd in Delft, ...

Op 13 januari vindt voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie de Algemene Regiovergadering plaats. Tijdens deze vergadering kiezen we de regiovoorzitter en nemen we de statutaire besluiten voor deelname aan de Provinciale Statenverkiezing in 2019. Van harte uitgenodigd in Delft, in de zaal van het Prinsenkwartier (Sint Agathaplein 4).

Vanaf 14.30 uur is de zaal open en om 14.45 uur wordt de vergadering geopend. De conceptagenda ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Vaststellen agenda
  • Vaststellen verslag ARV 28 oktober 2017
  • Verkiezing regiovoorzitter
  • Benoemen lid kascontrolecommissie
  • Deelnamebesluiten PS2019
  • Uitslag verkiezing regiovoorzitter
  • Sluiting

De agenda en vergaderstukken zijn hier te vinden.

Introducés en niet-leden zijn ook welkom, maar hebben geen stemrecht.

Namens het regiobestuur D66 Zuid-Holland van harte uitgenodigd!

Wouter Voshol
Algemeen secretaris regiobestuur

 

13 januari

14:30