Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Deze maand
  • 30 november 19:30
  • december
  • 3 december 20:00 uur

    Thema Talks: Slimme ideeën voor stikstofreductie in Zuid-Holland

    In het stikstofdossier valt vooral op dat er nauwelijks tempo wordt gemaakt in het oplossen van het probleem. De provincie is deels afhankelijk van het Rijk voor het maken van voortgang, maar de provincie heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. D66 dringt aan op het aanscherpen van het beleid en het maken van keuzes: …

  • 7 december 19:30
  • 14 december 19:30
  • 16 december 13:00