Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 30 november 2009

Statenfracties D66, SP en GroenLinks eisen opheldering varianten Rijnlandroute

D66, SP en GroenLinks hebben opheldering gevraagd aan Gedeputeerde Staten over informering over de Rijnlandroute. Onlangs werd duidelijk dat er verschillende presentaties gegeven zijn door de gedeputeerde. Colleges van de gemeensten die betrokken zijn bij de Rijnlandroute kregen hierdoor andere informatie dan de Statenleden en burgergroepen. Een artikel in het Algemeen Dagblad leest u hier.…

Bekijk nieuwsbericht

Participeren is meer dan informeren

D66 heeft in Zuid-Holland het initiatief genomen tot het opstellen van een beleidslijn voor (burger)participatie. Tot nog toe werd er op verschillende manieren wel iets aangedaan, maar het was voor niemand duidelijk wat precies en wat er van iemand verwacht werd. Maar het meest opvallend is de bestuurscultuur waarmee - met name CDA - omgaat…

Bekijk nieuwsbericht

Deze keer openheid over de Rijnlandroute!

D66 nodigt allen die zich bij de Rijnlandroute-besluitvorming betrokken voelen uit voor de sessie die donderdag 15 oktober voor ons als volksvertegenwoordigers wordt georganiseerd. D66 wil voorkomen dat wethouders, volksvertegenwoordigers en betrokken burgers dan andermaal drie verschillende verhalen te horen krijgen. Worden er mensen geweigerd, dan zal D66 de bijeenkomst boycotten. De klucht over de…

Bekijk nieuwsbericht

Open brief aan GS: maak bijeenkomst Rijnlandroute openbaar

De provinciale fracties van SP, D66 en GroenLinks willen geen besloten presentatie over de varianten voor de Rijnlandroute. In een open brief roepen zij het provinciebestuur op om geen presentatie achter gesloten deuren te houden: Open brief " Aan het college van Gedeputeerde Staten, Zoals alle statenleden hebben wij een uitnodiging gehad voor een presentatie…

Bekijk nieuwsbericht

Dankzij D66 presentatie Rijnlandroute toch openbaar

Een woordvoerder van de provincie laat in het Leidsch Dagblad van 13 oktober zelfs weten dat het nooit de bedoeling is geweest om anderen dan Staten- en raadsleden te weren van de bijeenkomst. Yeah, right... Een aantal betrokkennen had wel een uitnodiging gekregen voor een bijeenkomst aansluitend hieraan, vanaf acht uur. Maar daarmee was die…

Bekijk nieuwsbericht

Provincie vangt meer motorrijtuigenbelasting dan verwacht

Provincie vangt meer motorrijtuigenbelasting dan verwacht De provincie zal dit jaar acht miljoen euro meer aan motorrijtuigenbelasting ontvangen dan verwacht. Dat is bekendgemaakt tijdens een debat van Provinciale Staten. De meevaller is volgens de provincie ontstaan doordat inwoners van Zuid-Holland ondanks de crisis meer zwaardere, grote auto's hebben gekocht dan waar rekening mee was gehouden.…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 29 november 2009

Bijdrage D66 Algemene Beschouwingen

Op woensdag 11 november vonden de algemene beschouwingen plaats in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Voor D66 voerde Statenlid Geertjan Wenneker het woord. Zijn spreektekst vindt u hier (alleen het gesproken woord telt). Tijdens de vergadering van Provinciale Staten diende D66 samen met coalitiepartij CDA een breedgesteunde motie in die oproept af te zien van…

Bekijk nieuwsbericht
D66 Zuid-Holland: Lage Rijksbijdrage voor RijnGouweLijn was te verwachten

D66 Zuid-Holland: Lage Rijksbijdrage voor RijnGouweLijn was te verwachten

Vandaag werden de Rijksbijdragen voor de Rijngouwelijn-West en de Rijnlandroute bekend gemaakt.Het Rijk stelt voor de RijnGouweLijn-West naar Noordwijk en Katwijk een bedrag van 45 miljoen euro beschikbaar, en voor de Rijnlandroute 422 miljoen euro. Staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat zei tijdens de jaarlijkse conferentie ‘Randstad Urgent’ de door de provincie gemaakte tracékeuze te…

Bekijk nieuwsbericht